Celebrant els 75 anys de dolçor!

o_016
La Cambra de Comerç de Barcelona va premiar Xixovic per celebrar
els seus 75 anys de negoci. Volem donar el nostre argaïment a tots els
nostres clients Durant els anys que han contribuït a fer-ho possible.